Για το διαγωνισμό εκμίσθωσης του ακινήτου της Κριεζώτου, ιδιοκτησίας του ταμείου ΕΦΑΠΑΞ
Ανακοινώσεις - Ανακοινώσεις της ΕΣΑΚ
Σάββατο, 06 Μάιος 2017 23:43

Στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ταμείου ΕΦΑΠΑΞ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3/5/2017 με θέματα (α) την ενημέρωση για το διαγωνισμό μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου της Κριεζώτου ως ξενοδοχείο και (β) τη χορήγηση 5μηνης παράτασης της θητείας του ΔΣ για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ακούστηκαν διάφοροι προβληματισμοί τόσο για τη σκοπιμότητα, όσο και για τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Για την ενημέρωση των συναδέλφων που δεν παρέστησαν στη Γ.Σ. παραθέτουμε τις σχετικές θέσεις της ΕΣΑΚ.

1. Ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα υπό ένα ζοφερό για το Ταμείο περιβάλλον.

Η κατάσταση του Ταμείου είναι γνωστή στους συναδέλφους, ήδη από την προηγούμενη τακτική Γ.Σ. και τη σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα κύρια προβλήματα είναι:

-   Οι απαιτήσεις του εκκαθαριστή αυξάνονται και εδραιώνονται πρωτοδίκως, όσο κύρια γραμμή της πλειοψηφίας της διοίκησης του Ταμείου (ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ) είναι ο συμψηφισμός των εκατέρωθεν απαιτήσεων. Η θέση της ΕΣΑΚ είναι ότι με την κατάργηση του Οργανισμού της ΑΤΕ έπαψαν να ισχύουν όλα τα άρθρα αυτού και συνεπώς και όσα αναφέρονταν στις αμοιβαίες υποχρεώσεις μεταξύ ΑΤΕ και Ταμείου. Η θέση αυτή πρέπει να αποτελέσει την κύρια γραμμή του Ταμείου και χρειάζεται κατάλληλη νομική υποστήριξη με γνωμοδότηση, που σήμερα δεν υπάρχει και την οποία η πλειοψηφία της διοίκησης δεν επιθυμεί να έχει, γιατί έχει αντίθετη πολιτική κατεύθυνση. Με την παρούσα πολιτική γραμμή του Ταμείου, οι λεγόμενες υποχρεώσεις του απέναντι στον εκκαθαριστή θα αυξάνουν με το χρόνο, όταν οι ήδη συνταξιοδοτηθέντες συνάδελφοι κλείνουν τα 65 χρόνια τους, και έτσι το Ταμείο οδηγείται σε εκκαθάριση. Από την εξέλιξη αυτή οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι όσοι εμπλακούν, άμεσα ή έμμεσα, με την εκκαθάριση!

-  Γίνονται δυσβάστακτες οι δικαστικές διεκδικήσεις κατά του Ταμείου από συνταξιούχους, κάποιοι από τους οποίους βρήκαν νομικό κενό του Ταμείου και υπαναχώρησαν από τους συμβιβασμούς που έκαναν στο παρελθόν με το Ταμείο! Κάποιοι άλλοι διεκδικούν πρόσθετο εφάπαξ, μετά από δικαστική αναγνώριση οφειλόμενης προαγωγής τους (κυρίως μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ) σε ανώτερο βαθμό (κυρίως διευθυντή / υποδιευθυντή), χωρίς φυσικά να τους έχει αποδοθεί τέτοιος βαθμός. Η θέση της ΕΣΑΚ είναι ότι μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ το Ταμείο δεν είναι ίδιο όπως ήταν πριν και συνεπώς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν απαιτήσεις, που προβάλλονται μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ, τη στιγμή μάλιστα που η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν έχει λάβει το σύνολο του δικαιούμενου αρχικού εφάπαξ. Επιπροσθέτως, υπάρχει μεγάλο μέρος συναδέλφων που «υποχρεώθηκαν» να πάρουν πίσω τις εισφορές που είχαν καταβάλει στο Ταμείο, χάνοντας την ιδιότητα του μέλους και τα δικαιώματά τους επί της υπολειπόμενης περιουσίας του, ενώ αυτοί οι νέοι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα να γραφτούν ξανά στο Ταμείο, με ευθύνη της πλειοψηφίας της διοίκησης του Ταμείου. Επίσης χρειάζεται η άμεση δρομολόγηση από το Ταμείο των διαδικασιών για καταστατικές αλλαγές, ώστε να επιτρέπεται η εγγραφή στο Ταμείο των νέων συναδέλφων που διαγράφηκαν.

-    Το Ταμείο έχει οικονομική αιμορραγία με έξοδα νομικής υποστήριξης και δικαστικής δαπάνης.

-   Το ιδιοκτησιακό καθεστώς για το ακίνητο της Κριεζώτου είναι τελματωμένο εδώ και 13 χρόνια, με κύριους υπεύθυνους όλες τις κυβερνήσεις που σκόπιμα αδρανούν για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων αναγνώρισης της κυριότητας του Ταμείου, επειδή εποφθαλμιούν το ακίνητο. Σχετικά πρόσφατα, μάλιστα, το ΙΚΑ ενέγραψε στο περιουσιολόγιό του το 50% του ακινήτου. Επίσης, η τελμάτωση επιτείνεται από τα διαχρονικά ανεπίτρεπτα νομικά λάθη και παραλείψεις του Ταμείου. Η εκκρεμότητα αυτή αποτελεί μέγιστο πρόβλημα για την οποιαδήποτε αξιοποίηση του ακινήτου, πρωτίστως για την πώλησή του. Όπως είναι κατανοητό, μετά το κλείσιμο της ΑΤΕ, το Ταμείο δεν έχει πλέον κάποιο λόγο ύπαρξης και η γρήγορη ρευστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων με σκοπό να μοιραστούν στα μέλη του με κάποιο τρόπο πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος.

2. Τι θέλουμε από το ακίνητο της Κριεζώτου.

Όπως αναφέρθηκε, η ΕΣΑΚ θέλει τη ρευστοποίηση του ακινήτου στη μέγιστη δυνατή τιμή και να μοιραστεί το ποσόν στα μέλη. Αντίθετα, η πλειοψηφία της σημερινής διοίκησης (ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ) υποστηρίζει ότι θέλει την αύξηση της αξίας του, με σκοπό να κάνει δήθεν καλύτερη διαπραγμάτευση με τον εκκαθαριστή. Αλλά, ποιά διαπραγμάτευση να κάνει, αφού με τη γραμμή των "εκατέρωθεν συμψηφισμών" είμαστε από χέρι καμμένοι, όποια κι αν είναι η υποτιθέμενη βελτίωση της αξίας του ακινήτου από τη μίσθωση; Για την ΕΣΑΚ το μόνο όφελος που προκύπτει από τη μίσθωση, υπό την παρούσα γραμμή του Ταμείου, είναι τα μισθώματα που το Ταμείο έχει απόλυτη ανάγκη. Παρά τη στρατηγική διαφωνία μας με την πλειοψηφία, στην παρούσα φάση όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να εκμισθώσουμε το ακίνητο. Για την ΕΣΑΚ, η εκμίσθωσή του δεν εμποδίζει τη μετέπειτα ρευστοποίησή του.

Η πλέον συμφέρουσα μίσθωση του ακινήτου φαίνεται ότι είναι η μακροχρόνια μίσθωσή του ως ξενοδοχείο και τούτο για πολλούς λόγους, που δεν μπορούν να αναλυθούν σε συντομία εδώ. Η επιτυχία, βεβαίως, της μίσθωσης εξαρτάται από το μίσθωμα που θα επιτευχθεί, δηλαδή κατά πόσο αυτό θα είναι ικανοποιητικό.

3. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός εξυπηρετεί το σκοπό;

Η ΕΣΑΚ αγωνίζεται συνεχώς μέσα στο ΔΣ για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου κατά τον διαγωνισμό. Κύρια ζητήματα που ανακύπτουν είναι

(α) η εξασφάλιση πραγματικού και ελεύθερου ανταγωνισμού, χωρίς μεθοδεύσεις και αποκλεισμούς στη συμμετοχή,

(β) η επίτευξη ικανοποιητικού μισθώματος μετά από σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα προσωπικών και αυθαίρετων εκτιμήσεων, και

(γ) η προστασία από διαδικασίες και επιλογές, που θα μπορούσαν να αφήσουν περιθώρια διαπλοκής.

Το ακίνητο, από τα μηνύματα της "αγοράς", φαίνεται ότι είναι φιλέτο. Κάποιοι προσπαθούν να το καταστήσουν και κελεπούρι. Ήδη, έχουν εμπλακεί στις διαδικασίες του διαγωνισμού και διάφοροι δημοσιογραφικοί "σχηματισμοί", με προσπάθεια να στηρίξουν ορισμένα συμφέροντα.

Με δεδομένα τα παραπάνω, διαπιστωμένο πρόβλημα είναι το μέρος της διαδικασίας της αξιολόγησης, που αφορά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, από τον εξωτερικό σύμβουλο και την επιτροπή που όρισε το Ταμείο. Επειδή προβλέπεται να επακολουθήσει κύκλος βελτιωμένων προσφορών από short list των διαγωνιζομένων, η αποκάλυψη στους τελικούς διαγωνιζόμενους των οικονομικών προσφορών της πρώτης φάσης τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν χειρισμούς και να βλαφθεί η επίτευξη της βέλτιστης προσφοράς στη δεύτερη φάση. Με δεδομένο ότι ο τύπος (τουτέστιν και οι διαγωνιζόμενοι) γνωρίζουν και δημοσιεύουν ήδη όλες τις λεπτομέρειες της αξιολόγησης, που δεν έπρεπε να γνωρίζουν, προκύπτει ότι υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση. Για τον παραπάνω λόγο και επειδή η οικονομική αξιολόγηση είναι μια απλή διαδικασία που δεν απαιτεί τεχνογνωσία, αυτή πρέπει να γίνει αποκλειστικά από το στενό κύκλο των μελών του ΔΣ, τα μέλη του οποίου είναι υπόλογα έναντι του νόμου και μπορούν να διωχθούν σε περίπτωση απιστίας κλπ.

Η ΕΣΑΚ αγωνίζεται για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προσφοράς για το Ταμείο και γι' αυτό ζητά την αλλαγή της αποφασισμένης από την πλειοψηφία του ΔΣ διαδικασίας στο θέμα αυτό, ώστε να μη μετέχει ο εξωτερικός σύμβουλος και η επιτροπή αξιολόγησης στην οικονομική αξιολόγηση και να μη τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίζουν τις οικονομικές προσφορές.